dlaczego pilka nozna jest lepsza od siatkowki

dlaczego pilka nozna jest lepsza od siatkowki

Dodanie Kolumny

Dodanie kolumna JEST dodanie większej liczby mnogiej Trzech LUB. Za Pomocą dodawania Kolumny, KIEDY idziesz na zakupy, dodawać oceny Testu, LUB znaleźć liczbę cali opadów dla danego miesiąca, pory roku LUB rok.

Kolumna Dodanie bez przegrupowania

Załóżmy, Ze Jestes meteorolog (wróżka pogody) i trzeba śledzić opadów na Jeden tydzien.kliknij Padało 2 cale w poniedziałek, 3 cale w środę i 4 Cale wag sobotę.kliknij Jaka byla Łączna suma opadów w ciągu tygodnia?

Kolejność, w Jakiej te Numery SA dodawane NIE zmieni SIĘ Odpowiedź, Lub Sumy. Liczby Maja Być Dodane SA nazywane składników Sumy.

Dodaje SIĘ 2 + 3 + 4

Ponadto kolumnowej, organizuje Numery, ZE Masz zamiar dodac pod Siebie, w kolumnie.

Krok 1: prod Dwie Pierwsze Cyfry. 2 + 3 = 5

Krok 2: prod Odpowiedź w Kroku 1 do 5 Numer Trzeci. 5 + 4 = 9

Łączna suma opadów w ciągu tygodnia bylo 9 cali.

Dodawanie liczb dwucyfrowych

dlaczego pilka nozna jest lepsza od siatkowki

Księgowi dodac liczb dwucyfrowych codziennie . Trzymają kont dla firm, Urzędów Publicznych i Prywatnych Gospodarstw domowych. Księgowy Dano odpowiedzialnosc dodanie następujących liczb dwucyfrowych: 56 i 31. Oto Jak znaleźć Süme dla księgowego.

Dodawanie liczb dwucyfrowych bez Przegrupowanie

Przy dodawaniu liczb dwucyfrowych, najpierw dodac Numery w kolumnie Nich. Następnie dodac Numery w kolumnie dziesiątek. Dodawanie odbywa SIĘ ZAWSZE od prawej zrobić lewej, rozpoczynając wagowo kolumnie Nich.

Prod 56 + 31

Krok 1: Dodatki. 56 + 31 = 7

Rekord 7 z Nich.

Krok 2: prod dziesiątki. 56 + 31 = 87

Rekord 8 dziesiątki.

Czy składników Sumy SA 56 í 31. Suma 56 i 31 JEST 87. Nie trzeba SIĘ przegrupować, ponieważ Kolumny te nie nie sumują SIĘ zrobić więcej niz 9.

Dodawanie liczb dwucyfrowych Z Przegrupowanie

Prod liczby mnogiej wag kolumnie Nich. Gdy istnieje Dziesięć LUB więcej z Nich, w celu wykorzystania przegrupowania.
Wpis zawdzięczamy http://pik-okna.pl